Τίτλος: ΦΥΣΙΚΑ: Κύματα
Κωδικός: Β50 Θεματική ενότητα: Φυσική Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 12' Έτος παραγωγής: 2005
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1. Κύματα 12΄ 2. Τα Χρώματα της Ίριδας 12΄ 3. Κρούσεις 14΄ 4. Στερεό Σώμα 15΄ 5. Κύκλωμα LC 8΄ 6. Δονήσεις 14΄ Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια που διαπραγματεύονται έννοιες της Φυσικής σε πραγματικό και εικονικό εργαστηριακό περιβάλλον. Τα επεισόδια απευθύνονται στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και στους καθηγητές του μαθήματος της Φυσικής. Σκοποί: Η σειρά αποτελεί μια πρόταση για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος του σχολικού εργαστηρίου σε συνδυασμό με το πολυμεσιακό υλικό που διατίθεται στο Διαδύκτιο, εντάσσοντας έτσι τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στην τάξη. Επειδή η διδασκαλία της Φυσικής γίνεται συνήθως στη σχολική τάξη και σε θεωρητική βάση, τα επεισόδια έχουν σκοπό να προωθήσουν την πειραματική και εργαστηριακή παρουσίαση του μαθήματος, με τη χρήση του σχολικού εργαστηρίου και με την αξιοποίηση προσομοιώσεων, προσβάσιμων στο Διαδίκτυο. Στόχοι: Ο σκηνικός χώρος είναι σε όλα τα επεισόδια ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε επεισόδιο είναι οι ίδιες που υπάρχουν στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των Λυκείων. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση του συστήματος σύγχρονης λήψης, τα πραγματικά πειράματα συνοδεύονται από εικονικά πειράματα (προσομοιώσεις). Ο κύριος στόχος αυτών των αυτόνομων διδακτικών προτάσεων είναι να δώσουν ένα πρώτο ερέθισμα στον δάσκαλο φυσικής να χρησιμοποιήσει τον διαθέσιμο εξοπλισμό και συνάμα να δει τον τρόπο με τον οποίο η δραστηριότητα στο εργαστήριο μπορεί να συνδεθεί με τις προσομοιώσεις στο Διαδίκτυο. Μέσα από το διάλογο μαθητών και καθηγητή διερευνώνται οι υποθέσεις ισχύος των φυσικών νόμων που διέπουν τα φαινόμενα και οι μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (146 MB) / Χαμηλή ανάλυση (57 MB)
Οι ταινίες τρέχουν με Flash. Λήψη Flash