Τίτλος: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ: Ευρυτανία
Κωδικός: Α4 Θεματική ενότητα: Φυσικές επιστήμες Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 3' Έτος παραγωγής: 2001
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ: Ευρυτανία
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (200 MB) / Χαμηλή ανάλυση (14 MB)
Οι ταινίες τρέχουν με Flash. Λήψη Flash