Τίτλος: ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΒΑΡA
Κωδικός: ΠΒ20 Θεματική ενότητα: Θρησκευτικά Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 10' Έτος παραγωγής: 2004
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σκηνοθεσία: Πανίκος Τεμπριώτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΒΑΡA: Η ταινία αυτή προσφέρει πληροφορίες για το μνημείο, που αφορούν κυρίως την αγιογράφησή του, την ιστορία του, τη γεωγραφική του θέση, την αρχιτεκτονική του και στοιχεία σχετικά με την παράδοση ή τους μύθους που το περιβάλλουν. Η διάρκεια της ταινίας είναι σύντομη, ώστε να αφήνει αρκετό χρόνο αξιοποίησής της από τους μαθητές.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (309 MB) / Χαμηλή ανάλυση (45 MB)
Οι ταινίες τρέχουν με Flash. Λήψη Flash