Τίτλος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Νομισματική Ένωση
Κωδικός: Β85 Θεματική ενότητα: Κοινωνική - Πολιτική αγωγή Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 11' Έτος παραγωγής: 2001
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Νομισματική Ένωση
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (128 MB) / Χαμηλή ανάλυση (52 MB)
Οι ταινίες τρέχουν με Flash. Λήψη Flash