Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορίας 15' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2005
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Το Υλικό (Hardware) 15' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2005
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Λογισμικό (Software) 15' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2005
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Πληροφορικά Δίκτυα 15' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2005
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Υγεία και Ασφάλεια – Περιβάλλον 15' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2005
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λειτουργικά συστήματα ως το MS-DOS 10' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λειτουργικά συστήματα με γραφικό περιβάλλον 11' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Εφαρμογές γραφείου 9' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Παρουσιάσεις – Διαδίκτυο 13' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Πολυμέσα 11' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 12' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008
ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣ 8' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Δευτεροβάθμια 2008