Φυσικές επιστήμες

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΞΗΓΩ… : Θερμότητα και θερμοκρασία 16' Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΞΗΓΩ… : Εξάτμιση, βρασμός, υγροποίηση 14' Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΞΗΓΩ… : Τήξη και πήξη σωμάτων 15' Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΞΗΓΩ… : Δυνάμεις 15' Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΕΞΗΓΩ… : Ανανεώσιμες αποθήκες 16' Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
Επιστήμη για παιδιά - DNA 10΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2002
Επιστήμη για παιδιά - Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 10΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2002
Επιστήμη για παιδιά - Η νόσος των τρελών αγελάδων 10 Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2002
Επιστήμη για παιδιά- Κλωνοποίηση 10΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2002
Κεραυνός, μαγεία και δέος 15΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2004
Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Τις ανανεώσιμες αποθήκες 16΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2007
Ιδιότητες του Φωτός (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 18΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Στατικός Ηλεκτρισμός (E’ Τάξη) 15΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Ενέργεια (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 32΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Θερμοκρασία-Θερμότητα (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 31΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Αγωγοί και Μονωτές (Ε’ Τάξη) 19΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Μαγνητισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός (ΣΤ’ Τάξη) 25΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Φως και Χρώματα (ΣΤ’ Τάξη) 21΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Τρόποι διάδοσης της θερμότητας (Στ΄τάξη) 26 Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Μηχανική (τριβή) (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 24΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Μηχανική (πίεση) (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 25΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020
Ιδιότητες υλικών σωμάτων (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 28΄ Φυσικές επιστήμες Πρωτοβάθμια 2020