Χορός

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Αρχαία Ελλάδα 16' Χορός Πρωτοβάθμια 1997
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Νησιωτική Ελλάδα 17' Χορός Πρωτοβάθμια 1997
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηπειρωτική Ελλάδα (Ρούμελη, Μωριάς, Ήπειρος) 17' Χορός Πρωτοβάθμια 1997
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηπειρωτική Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη) 17' Χορός Πρωτοβάθμια 1997
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Μικρά Ασία 18' Χορός Πρωτοβάθμια 1997
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεκαετίες ’50, ’60, ’70 17' Χορός Πρωτοβάθμια 1997