Φιλοσοφία

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 30' Φιλοσοφία Δευτεροβάθμια 2001
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 20' Φιλοσοφία Δευτεροβάθμια 2003
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 17' Φιλοσοφία Δευτεροβάθμια 2004