Χορός

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Αρχαία Ελλάδα 16' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Νησιώτικη Ελλάδα 17' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Ηπειρωτική Ελλάδα (Ρούμελη, Μωριάς, Ήπειρος) 17' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Ηπειρωτική Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη) 17' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Μικρά Ασία 18' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Δεκαετίες ’50, ’60, ’70 Α΄ Μέρος 17' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Δεκαετίες ’50, ’60, ’70 Β΄ Μέρος 19' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: Ακριτικός Ελληνισμός 19' Χορός Δευτεροβάθμια 2000
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: Αντικριστοί Χοροί Ανατολικού Αιγαίου και Μικράς Ασίας 35' Χορός Δευτεροβάθμια 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: Θράκη 22' Χορός Δευτεροβάθμια 2008