Εγγραφή μπορούν να κάνουν μόνο εκπαιδευτικοί διορισμένοι σε δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν είστε εκπαιδευτικός και δεν είστε διορισμένος σε δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο paragoges@cyearn.pi.ac.cy

Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν.