Αναζήτηση Ακύρωση
O Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έχει θέσει ως έναν από τους πρωταρχικούς του στόχους την παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, θέτοντας έτσι ένα πρόσθετο εργαλείο στα χέρια κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού για την ενίσχυση των μαθησιακών στόχων.

Παράλληλα με την παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών προωθείται η διάθεση οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της Ελλάδας και άλλων οργανισμών από τους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει άδεια αξιοποίησης του.Ο ιστοχώρος στον οποίο βρίσκεστε έχει δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια ανάγκης για άμεση πρόσβαση στις παραγωγές αυτές.

Ευελπιστούμε πως η ύπαρξη και η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού στη διδακτική εμπειρία θα ενισχύσει την προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Περισσότερα…