ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η δημιουργική έκφραση και η παρουσίαση περιεχομένου με πολλαπλές μορφές συνεισφέρουν στην κατανόηση και αντίληψη εννοιών και γνώσεων. Χωρίς να θέλει να αντικαταστήσει τη γοητεία ενός βιβλίου, μια εκπαιδευτική ταινία μπορεί να προσφέρει επεξήγηση νοημάτων και καταστάσεων πιο αποτελεσματικά αλλά και να προσφέρει μια νέα διάσταση δημιουργίας και έκφρασης που να ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών του 21ου αιώνα. Παράλληλα καλλιεργεί την κριτική αντιμετώπιση προσφοράς πληροφοριών μέσα από την πληθώρα των μέσων ενημέρωσης που βιώνει καθημερινά ο πολίτης της σημερινής μας κοινωνίας, στοχεύοντας σε συνειδητοποιημένους πλέον και κριτικά σκεπτόμενους θεατές.

Ως εκ τούτου, ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έχει θέσει ως έναν από τους πρωταρχικούς του στόχους την παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο στα χέρια κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού για ενίσχυση των μαθησιακών στόχων. Επιπρόσθετα, ευελπιστεί πως με την αξιοποίηση ποιοτικών παραγωγών τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε παρουσίαση θα καλλιεργήσει ευαισθητοποιημένους πολίτες με καλαισθησία και «ποιητική» διάθεση.

Παράλληλα με την παραγωγή των εκπαιδευτικών ταινιών προωθείται η διάθεση οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της Ελλάδας και άλλων οργανισμών για τις οποίες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει άδεια αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η συνεχής ανανέωση του υλικού αποτελεί κύριο συστατικό της στήριξης του εκπαιδευτικού έργου καιενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης. Ευελπιστούμε πως η ύπαρξη και η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού στη διδακτική εμπειρία θα ενισχύσει την προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργηθεί ο ιστοχώρος στον οποίο βρίσκεστε. Ευελπιστούμε ότι εδώ θα μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ταινίες και οπτικοακουστικό υλικό και παράλληλα να μπορείτε να ανταλλάξετε εισηγήσεις και καλές πρακτικές αξιοποίησής του.


Αναστασία Οικονόμου
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας