Φυσική Αγωγή

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
Φυσική Αγωγή – Η απόδραση των γραμμάτων 22΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Αερόβια ικανότητα στο σπίτι (Ε΄Τάξη) 20΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Οι λέξεις χορεύουν στο σαλόνι (Α' - Β' Τάξη) 22 Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Σώμα Ρυθμό 18 Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Μυϊκή ενδυνάμωση: «Ξεπέρασε τον εαυτό σου» (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 21΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Ασκώντας το σώμα μου 18΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Σωματικά σχήματα - Επίπεδα - Παιχνίδια ισορροπίας (Α΄ - Β΄ τάξη) 22΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Συντονισμός, συγχρονισμός (Γ΄ - Δ΄ τάξη) 22΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Κοίτα πώς γυμνάζομαι παίζοντας (Γ΄ - Δ΄ τάξη) 22΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Βήματα και σχήματα με τη φαντασία (Α΄ - Β΄ τάξη) 19΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Γυμνάζομαι με μια καρέκλα (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 21΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Παιχνίδια συνεργασίας (Γ΄ - Δ΄ τάξη) 23΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Δύναμη και ευλυγισία (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 21΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Δεν καθόμαστε στο σπίτι (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 24΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020