Φυσική Αγωγή

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
Φυσική Αγωγή – Η απόδραση των γραμμάτων 22΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Αερόβια ικανότητα στο σπίτι (Ε΄Τάξη) 20΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Οι λέξεις χορεύουν στο σαλόνι (Α' - Β' Τάξη) 22 Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Σώμα Ρυθμό 18 Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Μυϊκή ενδυνάμωση: «Ξεπέρασε τον εαυτό σου» (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 21΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020
Ασκώντας το σώμα μου 18΄ Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμια 2020