Μαθηματικά

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Αριθμοί στη θέση του Χ 4' Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2006
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πρόσθεση 5' Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2006
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Αφαίρεση 5' Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2006
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Γνωρίσματα 7' Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2006
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Εμβαδόν 6' Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2006
Μαθη…μαγικά - 1ο επεισόδιο - Ο χρόνος κυλά.mp4 11΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2008
Μαθη…μαγικά - 2ο επεισόδιο - Οι αριθμοί στη σειρά.mp4 10΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2008
Μαθη…μαγικά - 3ο επεισόδιο - Πάνω κάτω και περίπου.mp4 10΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2008
Μαθη…μαγικά - 4ο επεισόδιο - Χωρίς αριθμούς.mp4 10΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2008
Οι αριθμοί μέχρι το 50, Δεκάδες και Μονάδες, Πρόσθεση (Α’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Προπαίδεια (3) (Β’ Τάξη) 15΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Η Προπαίδεια (1,2,3) (Β’-Γ’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κάθετες Πράξεις (Πρόσθεση-Αφαίρεση) (Β’-Γ’ Τάξη) 22΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Νοερές Πράξεις (Μέρος Α) (Β’-ΣΤ’ Τάξη) 43΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Δεκαδικοί αριθμοί (Γ’ Τάξη) 27΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Τα Τρίγωνα (Γ’-Δ’ Τάξη) 14΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Τέλεια και ατελής διαίρεση (Δ’ Τάξη) 32΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Νοερές Πράξεις (Μέρος Β) (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 25΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Γεωμετρία (Εισαγωγή) (Δ’-Ε’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Πράξεις με κλάσματα (Ε’ Τάξη) 26΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Εξισώσεις 2: Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση (ΣΤ’ Τάξη) 30΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Εξισώσεις 1: Πρόσθεση, Αφαίρεση (ΣΤ’ Τάξη) 30΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Μονάδες-Δεκάδες (Α’ Τάξη) 23΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Επίλυση προβλημάτων (Δ’-Ε’ Τάξη) 23΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (Δ’-Ε’ Τάξη) 21΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κλάσματα: Πρόσθεση-Αφαίρεση (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 19΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Εισαγωγή στα Κλάσματα: 1ο Μέρος (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 23΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Προβλήματα με ποσοστά (ΣΤ’ Τάξη) 18΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Εισαγωγή στα Κλάσματα: 2ο Μέρος (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κλάσματα: Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Πράξεις με Αριθμητικές Παραστάσεις (ΣΤ’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Ανάλυση αριθμών μέχρι το 10 (Α΄Τάξη) 21 Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Μαθηματικά – Παραλληλία και Καθετότητα (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Η θέση μου στο επίπεδο-Συντεταγμένες (Δ΄- Στ' Τάξη) 22΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Προβλήματα με εξισώσεις (ΣΤ’ Τάξη) 23΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Διάταξη δεκαδικών Αριθμών, Αξία θέσης ψηφίου (Ε΄ Τάξη) 17 Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (Δ’-Στ’ Τάξη) 18΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κάθετη Διαίρεση (Ευκλείδια Διαίρεαη) (Γ’-Στ’ Τάξη) 33΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Αναγωγή Μονάδας (Δ’-Στ’ Τάξη) 22΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κάθετη Διαίρεση: με ακέραιους και δεκαδικούς (Δ΄- Στ΄ τάξη) 25΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα (Α΄ - Β΄ τάξη) 19΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Ισοδυναμία και σύγκριση κλασμάτων (Ε΄ τάξη) 24΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κέρματα του ευρώ - υπολογίζω τα ρέστα (Β΄ τάξη) 22΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Συμμιγείς αριθμοί (Δ΄ - Ε΄ τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Πώς λύνω προβλήματα (Γ΄ τάξη) 23΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Τα γεωμετρικά σχήματα και οι ιδιότητές τους (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 19΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Αναπαράσταση δεδομένων και μέση τιμή (Ε΄ τάξη) 24΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων (Στ΄ τάξη) 24΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά (Α΄ - Γ΄ τάξη) 20΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020
Το εμβαδόν ΙΙ (δραστηριότητες εμπέδωσης) (Στ΄ τάξη) 24΄ Μαθηματικά Πρωτοβάθμια 2020