ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Στον ιστοχώρο στον οποίο βρίσκεστε μπορείτε να βρείτε παραγωγές που διαθέτει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Πρόκειται για παραγωγές του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της Ελλάδας αλλά και παραγωγές άλλων οργανισμών για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί άδεια αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Μπορείτε να βρείτε τις παραγωγές που σας ενδιαφέρουν μέσα από το πεδίο της Αναζήτησης, πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά και μέσα από τον αλφαβητικό ή τους θεματικούς καταλόγους.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μια εκπαιδευτική ταινία διαδικτυακά, εφόσον έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Flash (σε περίπτωση που δεν το έχετε μπορείτε να το εγκαταστήσετε, πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο για τη λήψη του). Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μια ταινία ηλεκτρονικά, σε ψηλή ή χαμηλή ανάλυση, ανάλογα με τη σύνδεση που έχετε στο διαδίκτυο.

Μπορείτε, επιπλέον, να εισηγηθείτε δικές σας παραγωγές που θα μπορούσαν να προστεθούν στις υπάρχουσες παραγωγές για να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπρόσθετα, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας προτάσεις για την παραγωγή μιας εκπαιδευτικής ταινίας από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.


ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) διαθέτει δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού μέσω του παρόντος ιστοχώρου. Επιπλέον, οι παραγωγές αυτές μπορούν να διατεθούν και στην πρωτότυπη τους μορφή (DVD ή CD σε κασετίνα) κατόπιν σχετικής αίτησης και καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου. Οι παραγωγές της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της Ελλάδας παρέχονται δωρεάν στα σχολεία της Κύπρου μετά από αίτησή τους.

Οι αιτήσεις για απόκτηση οποιασδήποτε παραγωγής να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΙΚ, ταχυδρομικώς ή στο τηλεομοιότυπο 22480505. Υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών είναι οι κυρίες Αγλαΐα Χατζηγεωργίου και Λαμπηδόνα Νικηφόρου στα τηλέφωνα 22402382 και
22402318. Στις αιτήσεις αρκεί να αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των παραγωγών (για παράδειγμα ΠΒ 23 ή ΗΕΒ 16 ή ΕΤ-Β41 κ.ο.κ.).

Κάθε νέα παραγωγή του ΠΙΚ αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Η έντυπη μορφή του καταλόγου οπτικοακουστικού υλικού έχει αποσταλεί ταχυδρομικά σε όλα τα σχολεία.

Όλες οι παραγωγές του καταλόγου δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη του ΠΙΚ, καθώς και ο ίδιος ο κατάλογος. Ο Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού 2009 βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στον παρόντα ιστοχώρο αλλά και στον ιστοχώρο του ΠΙΚ, http://www.pi.ac.cy.