Διαθεματικά

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
Ο μύθος της Πανδώρας (Γ΄τάξη) 19΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Διαθεματικό – Αγαθά και Επαγγέλματα (Α΄ τάξη) 22΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Ανάγκες και Δικαιώματα (Β΄ τάξη) 20΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Κινηματογραφικό εργαστήρι (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 24 Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Η ελιά (Γ΄-Δ΄ τάξη) 23΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Μαθαίνω την ώρα (Β΄ Τάξη) 24΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Παίζουμε κινηματογράφο (Α' - Γ') 19 Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Μαθαίνω για τον Κορωνοϊό (Νηπ. - Β΄ τάξη) 20΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020
Διαθεματικό: Γλώσσα - Μαθηματικά (Α΄ τάξη) 28΄ Διαθεματικά Πρωτοβάθμια 2020