Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 9' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2008
ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣ 8' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2008
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2013
Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 8' Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2014
Οδύσσεια στο διαδίκτυο: Επεισόδιο 1ο: "Στο δρόμο για την Ιθάκη" 15΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2010
Οδύσσεια στο διαδίκτυο: Επεισόδιο 2ο: "Σειρήνες στο διαδίκτυο" 14΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2010
Οδύσσεια στο διαδίκτυο: Επεισόδιο 3ο: "Συμπληγάδες" 14΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2010
Οδύσσεια στο διαδίκτυο: Επεισόδιο 4ο: "Οι λωτοφάγοι" 13΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2010
Οδύσσεια στο διαδίκτυο: Επεισόδιο 5ο: "Επιστροφή στην Ιθάκη" 17΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2010
ΤΠΕ: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 26΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2020
ΤΠΕ: Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ (Α΄ - Δ΄ τάξη) 27΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2020
ΤΠΕ: Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 25΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2020
ΤΠΕ: Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι (2ο μέρος) (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 27΄ Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Πρωτοβάθμια 2020