Ξένες Γλώσσες

  Τίτλος Διάρκεια Θεματική ενότητα Βαθμίδα εκπαίδευσης Έτος Παραγωγής
From me to you! (Γ’-Δ’ Τάξη) 13΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Rock you! (ΣΤ’ Τάξη) 12΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 25΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Amazing animals: Περιγράφω και μιλάω για τα ζώα! (Δ’ Τάξη) 20΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Let’s tell a story: Simple Past, Past Continuous (ΣΤ’ Τάξη) 19΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Αγγλικά - Plural number (Γ’-Δ’ Τάξη) 18΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Simple Present – Present Continuous (Δ’-Ε’ Τάξη) 21΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Διδακτικοί μύθοι 1 (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 19΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Διδακτικοί μύθοι 2 (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 24΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Συστηνόμαστε στα γαλλικά (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 23΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Τα γεύματα της ημέρας (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 21΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
The wheelchair A (Στ΄ τάξη) 23΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
The wheelchair B (Στ΄ τάξη) 18΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γερμανικά: Α-Β και λεξιλόγιο (Ε΄ τάξη) 20΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γερμανικά: Ερωτήσεις - Προσωπικές αντωνυμίες - Ρήματα (Στ΄ τάξη) 25΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γερμανικά: Μέρες και μήνες, ώρα (Στ΄ τάξη) 22΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Αγγλικά: Ξενάγηση στο Λονδίνο (Δ΄ - Στ΄ τάξη) 23΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γαλλικά: Η τάξη μου (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 23΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γαλλικά: Οι καθημερινές μου δραστηριότητες (Ε΄ - Στ΄ τάξη) 23΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Γερμανικά: Χαιρετισμοί - μέρες και μήνες - μαθήματα (Ε΄ τάξη) 19΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020
Αγγλικά: Εμπέδωση simple present (Ε΄ -Στ΄ τάξη) 19΄ Ξένες Γλώσσες Πρωτοβάθμια 2020