Τίτλος: Σωματικά σχήματα - Επίπεδα - Παιχνίδια ισορροπίας (Α΄ - Β΄ τάξη)
Κωδικός: Α35 Θεματική ενότητα: Φυσική Αγωγή Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 22΄ Έτος παραγωγής: 2020
Παραγωγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σωματικά σχήματα - Επίπεδα - Παιχνίδια ισορροπίας (Α΄ - Β΄ τάξη)
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (463 MB) / Χαμηλή ανάλυση (187 MB)