Τίτλος: Μυϊκή ενδυνάμωση: «Ξεπέρασε τον εαυτό σου» (Ε΄ - Στ΄ τάξη)
Κωδικός: Α35 Θεματική ενότητα: Φυσική Αγωγή Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 21΄ Έτος παραγωγής: 2020
Παραγωγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μυϊκή ενδυνάμωση: «Ξεπέρασε τον εαυτό σου» (Ε΄ - Στ΄ τάξη)
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (503 MB) / Χαμηλή ανάλυση (186 MB)