Τίτλος: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Κωδικός: Β79 Θεματική ενότητα: Φιλοσοφία Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 17' Έτος παραγωγής: 2004
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Για μαθητές Λυκείου: Η παρουσίαση του Δημόκριτου ως πατέρα της πυρηνικής φυσικής αλλά και ως φιλοσόφου με ηθικές, πολιτικές και κοινωνικές απόψεις, που έχουν άμεση σχέση με την επιστήμη των νεότερων χρόνων. Η παρουσίαση αυτή γίνεται με τη συμμετοχή ομάδας μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (211 MB) / Χαμηλή ανάλυση (134 MB)