Τίτλος: ΜΟΥΣΕΙΑ: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βυζαντινού Μουσείου
Κωδικός: Α3 Θεματική ενότητα: Ιστορία - Αρχαιολογία Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 6' Έτος παραγωγής: 1997
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΟΥΣΕΙΑ: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βυζαντινού Μουσείου
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (378 MB) / Χαμηλή ανάλυση (45 MB)