Τίτλος: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Κωδικός: Β33 Θεματική ενότητα: Βιβλιοθήκες - Ιδρύματα Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 20' Έτος παραγωγής: 2002
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (603 MB) / Χαμηλή ανάλυση (161 MB)