Τίτλος: ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
Κωδικός: Β42 Θεματική ενότητα: Αγωγή Υγείας Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 8' Έτος παραγωγής: 2004
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ: Ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από το θέμα, μέτρα πρόληψης και αγωγή για την προαγωγή της στοματικής υγείας με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (256 MB) / Χαμηλή ανάλυση (69 MB)