Τίτλος: ΓΛΩΣΣΑ, Έχουμε και λέμε
Κωδικός: Β44 Θεματική ενότητα: Νέα Ελληνικά - Λογοτεχνία Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια Διάρκεια: 32' Έτος παραγωγής: 2004
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΛΩΣΣΑ, Έχουμε και λέμε: Προβολή του συμπυκνωμένου νοήματος, της ακρίβειας και της «σοφίας», δηλαδή της επικοινωνιακής αξίας παροιμιωδών και ιστορικών φράσεων. Κριτήρια επιλογής των φράσεων είναι η συχνότητα με την οποία τις συναντάμε στο νεοελληνικό λόγο, καθώς και η συχνά λανθασμένη χρήση τους.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (1098 MB) / Χαμηλή ανάλυση (293 MB)