Τίτλος: Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
Κωδικός: Θεματική ενότητα: Νέες τεχνολογίες - Πληροφορική Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 8' Έτος παραγωγής: 2014
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σκηνοθεσία: Ιωάννης Κοζάκος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:
Για να αποστείλετε την εισήγησή σας συνδεθείτε ως χρήστης.
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: