Τίτλος: Χρωματοϊστορίες - Klee, Miro, Van Gogh
Κωδικός: Α23 Θεματική ενότητα: Καλλιτεχνικά Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 11΄ Έτος παραγωγής: 2002
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία: Βύρων Νικολόπουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς με αφορμή έργα των ζωγράφων Klee, Miro και Van Gogh παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ζωγραφικής τέχνης. Aναλύονται τεχνικές και υλικά της ζωγραφικής όπως προετοιμασία, τελάρωμα πίνακα, βάση χρώματος, ουδέτερες χρωστικές, κατακευή χρώματος - λάδι - νερό, το impasto, ο τόνος, ο ρυθμός, τα βασικά και τα δευτερεύοντα συμπληρωματικά χρώματα κ.ά. Τάξη Δ΄-Στ΄
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (51 MB) / Χαμηλή ανάλυση (26 MB)