Τίτλος: Χρωματοϊστορίες - Ακριθάκης, Γαΐτης, Βασιλείου
Κωδικός: Α23 Θεματική ενότητα: Καλλιτεχνικά Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 12΄ Έτος παραγωγής: 2002
Παραγωγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση Σκηνοθεσία: Βύρων Νικολόπουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χρωματοϊστορίες- Ακριθάκης, Γαΐτης, Βασιλείου. Τάξη Γ΄-Δ΄
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (55 MB) / Χαμηλή ανάλυση (32 MB)