Τίτλος: Στολισμός λαμπάδας (Α’-ΣΤ’ Τάξη)
Κωδικός: Α35 Θεματική ενότητα: Καλλιτεχνικά Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 16΄ Έτος παραγωγής: 2020
Παραγωγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στολισμός λαμπάδας (Α’-ΣΤ’ Τάξη )
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (353 MB) / Χαμηλή ανάλυση (172 MB)