Τίτλος: Τρισδιάστατη κάρτα (Α΄- Στ΄ Τάξη)
Κωδικός: Α35 Θεματική ενότητα: Καλλιτεχνικά Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια Διάρκεια: 18΄ Έτος παραγωγής: 2020
Παραγωγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Σκηνοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τρισδιάστατη κάρτα (Α΄- Στ΄ Τάξη)
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: Δείτε εισηγήσεις για αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή αποστείλετε τις δικές σας.
Λήψη βίντεο Ψηλή Ανάλυση (327 MB) / Χαμηλή ανάλυση (166 MB)